Címlap      Fórum   Versek   Galéria    Biblia   Idézetek Rosszcsont Indiánnapló
Keresés »
 
Bejelentkezés
Név:
Jelszó:
    
» Elfelejtetted a jelszavad?
» Regisztráció
 
Tartalom
  Gondolatok
  Fórum
  Versek
  Galéria
» Biblia
  Idézetek
  Rosszcsont naplója
  Indiánnapló
  Keresés
  Linkgyűjtemény
  Közvélemény
  Alkotók
  Regisztráció
  Jelszóküldés
  Impresszum
  Bannercsere
 
  RSS feed Tartalom RSS
  Fórum RSS feedFórum RSS
Idézetek »
A mítoszt nem szabad közelről nézni. Úgy túlságosan egyszerűnek, sőt primitívnek látszik? A mítosz se nem igaz, se nem hazugság. Aki a kicentizett valóság felől közelít, nyomban pofára esik.

[...]

A mítoszok persze elképesztően hasonlítanak egymáshoz, a Hős mindig a világ ellenére lesz hőssé. Kell az újabb, meg újabb bizonyíték, hogy az ember nem egy racionális kis güzü, aki felkel, felöltözik, kimegy, melózik, és párzik. Majd meghal és berakják koporsóstól a földbe. A Hős nem alkuszik, nem áll be a sorba. Legyint a pénzre, előre érzi az idők szagát, a szavai elsöprik a kételyeket és tudja, mit miért csinál. Hite van, hite egy szétesett világban, amikor körülötte mindenki kufár, vagy olcsó kis kurva. A hős eligazodik a világban, fölismeri, ki a hal, ki a penge. Ki az, aki csak úszik az árral, és olyan mindegy neki, hogy ezernyolcszáznegyvennyolcat vagy ezerkilencszáznyolcvanhatot írnak... A körülmények betápláltak valamit a fejébe, s ha beszélne, akkor is csak tátog, bambán meredve maga elé? Bezzeg a pengék, akik belehasítanak a dolgok közepébe, a lényegre vágyva... Csontig hatolnak, metszenek, ők megmutatják, mi rejtőzik a kor bőre alatt... Belőlük lesz a Hős, aki átértékelhet mindent, szembeköpheti a közízlést, és fölmagasztosíthatja azt, amitől másnak jó ha hányingere támad. Fölemelheti a legócskább közösülést, és a testek misztikus egyesülésévé változtathatja. Amikor a korpuszok fölszikráznak és energiát cserélnek...
(Ómolnár Miklós: R. B. Kapitány, avagy pengék és halak)
Enveco Free Stat

, 1. fejezet

 Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónusaikkal együtt:  kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.  Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok,  és mindenkor minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért,  mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig.  Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára.  Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben.  Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével;  és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel;  10 hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára,  11 és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására.  12 Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja,  13 mert ismertté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet,  14 úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve félelem nélkül, bátran szólják Isten igéjét.  15 Némelyek ugyan irigységből és versengésből, de mások jóakaratból hirdetik a Krisztust:  16 ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem,  17 azok pedig számításból, nem tiszta lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem fogságomban.  18 Mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből: Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. Sőt még inkább örülni fogok.  19 Mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus Lelkének segítsége által.  20 Ezért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni énértem, akár életben maradok, akár meghalok.  21 Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség!  22 Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor, hogy melyiket válasszam: nem tudom.  23 Szorongat ez a kettő: vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél;  24 de miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak.  25 Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal, a hitben való növekedésetekre és örömötökre;  26 így méginkább dicsekedtek majd velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelenek nálatok.  27 Csakhogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár odamegyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy Lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért,  28 és hogy semmiképpen meg nem rémültök az ellenfelektől. Ez nekik a kárhozat, nektek pedig az üdvösség jele lesz: mégpedig az Istentől.  29 Mert nektek nemcsak az adatott meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte,  30 és hogy ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tőlem láttatok, és amelyet most rólam hallotok.
2017. április 24., hétfő
Keresés a Bibliában »
Hatókör:
Fejezet:  Vers:
» Tartalomjegyzék
 
Bibliafordítás
 
Copyright © 2001-2004 merengő szerkesztőség · Minden jog fenntartva. · RSS feed
hosted by meselia.hu