Címlap      Fórum   Versek   Galéria    Biblia   Idézetek Rosszcsont Indiánnapló
Keresés »
 
Bejelentkezés
Név:
Jelszó:
    
» Elfelejtetted a jelszavad?
» Regisztráció
 
Tartalom
  Gondolatok
  Fórum
  Versek
  Galéria
» Biblia
  Idézetek
  Rosszcsont naplója
  Indiánnapló
  Keresés
  Linkgyűjtemény
  Közvélemény
  Alkotók
  Regisztráció
  Jelszóküldés
  Impresszum
  Bannercsere
 
  RSS feed Tartalom RSS
  Fórum RSS feedFórum RSS
Idézetek »
Nem minden szabadság egyforma. Van ilyen is meg olyan is, és némelyik szabadság, Palivec, rosszabb a börtönnél, a kis huncut. A szabadság, hogy úgy mondjam, dialektikusan megtapasztalt pofon. S ez nem olyan egyszerű dolog. Más országokban viszont az emberek annyira szabadok, hogy észre sem veszik, és akkor ez már ugyanaz, mintha nem lenne szabadságuk. Ez a szabadság, úgy ahogy van, cifra dolog, Palivec. Van úgy, hogy egyesek csak felszabadítanak és felszabadítanak, aztán egyszerre csak körülnéznek, és mindenütt börtön. - Svejk töprengve a korsó fölé hajolt. - Szinte azt mondanám, hogy az ember vagy szabad, vagy felszabadított.
(J. J. Marek: Svejk kalandjai a második világháború után)
Enveco Free Stat

, 1. fejezet

 Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve.  Ábrahám fia volt Izsák, Izsáké Jákób, Jákób fiai pedig Júda és testvérei.  Júda fia volt a Támártól született Fáresz és Zerah, Fáreszé Heszrón, Heszróné pedig Arám.  Arám fia volt Aminádáb, Aminádábé Nahson, Nahsoné Szalmón.  Szalmón fia volt Ráhábtól Boáz, Boázé Ruthtól Óbéd, Óbédé Isai.  Isai fia volt Dávid, a király. Dávid fia volt Salamon, Úriás feleségétől.  Salamon fia volt Roboám, Roboámé Abijjá, Abijjáé pedig Ászá.  Ászá fia volt Jósafát, Jósafáté Jórám, Jórámé Uzziás.  Uzziás fia volt Jótám, Jótámé Áház, Áházé Ezékiás.  10 Ezékiás fia volt Manassé, Manassé fia volt Ámón, Ámóné Jósiás.  11 Jósiás fia pedig Jekonjás és testvérei, a babiloni fogságbavitelkor.  12 A babiloni fogságbavitel után Jekonjás fia volt Sealtiél, Sealtiélé Zerubbábel.  13 Zerubbábel fia volt Abihud, Abihudé Eljákim, Eljákimé pedig Azzur.  14 Azzur fia volt Cádók, Cádóké Jákin, Jákiné Elihud.  15 Elihud fia volt Eleázár, Eleázáré Mattán, Mattáné Jákób.  16 Jákób fia volt József, annak a Máriának férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek.  17 Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságbavitelig is tizennégy nemzedék, a babiloni fogságbaviteltől Krisztusig szintén tizennégy nemzedék.  18 Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől.  19 Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el.  20 Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: "József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van.  21 Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből."  22 Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által:  23 "Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek" - ami azt jelenti: Velünk az Isten.  24 József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét,  25 de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.
2018. szeptember 20., csütörtök
Keresés a Bibliában »
Hatókör:
Fejezet:  Vers:
» Tartalomjegyzék
 
Bibliafordítás
 
Copyright © 2001-2004 merengő szerkesztőség · Minden jog fenntartva. · RSS feed
hosted by meselia.hu