Címlap      Fórum   Versek   Galéria    Biblia   Idézetek Rosszcsont Indiánnapló
Keresés »
 
Bejelentkezés
Név:
Jelszó:
    
» Elfelejtetted a jelszavad?
» Regisztráció
 
Tartalom
  Gondolatok
  Fórum
  Versek
  Galéria
» Biblia
  Idézetek
  Rosszcsont naplója
  Indiánnapló
  Keresés
  Linkgyűjtemény
  Közvélemény
  Alkotók
  Regisztráció
  Jelszóküldés
  Impresszum
  Bannercsere
 
  RSS feed Tartalom RSS
  Fórum RSS feedFórum RSS
Idézetek »
"Sohasem éreztem magamban késztetést arra, hogy ellentmondást nem tűrően állítsak valamit, ugyanis a kételkedés rendszerint gyümölcsözőbb."


"Vannak embertársaink, akiknek parányit fejlettebb az énjük. Az ilyenek tudat alatt két csoportra osztják a maradék emberiséget: azokra, akikből hasznot húzhatnak, és a többiekre - a haszontalan és akadékoskodó hülyékre."


"Nézem a második világháborúról készült dokumentumfilmet, és megpróbálom elképzelni a mai diszkónemzedéket, ahogy az életét kockáztatja a normandiai partraszállásnál, ahogy fuldoklik az Északi-tengerben, ahogy fagyoskodik Sztálingrádnál. Azt hiszem, ezeknek a fiataloknak nem ártana, ha kicsit gyakorolnák az önfegyelmet és az önfeláldozást."


"...De meggyőződésem, hogy mostani gondjaink hátterében az a nyilvánosan soha be nem vallott, de amúgy igen gyakorlatias meggondolás áll, hogy a régi nomenklatúra tagjai nem voltak fanatikus kommunisták; hogy tulajdonképpen realisták és ügyesek voltak, s mert az ilyen emberek alkalmazkodóbbak, nyilván hasznosabbak az új gazdaságnak, mint a nem gyakorlatias, nem rugalmas idealisták. És alighanem pontosan ez az a malőr, az a pocsolya, melyben most tapicskolunk."


"...Megemlítettem egy közös ismerősünket, aki elmenekült a kommunista országból, de képtelen volt megszokni az életet egy másik rendszerben. Karla akkor azt mondta: 'Egy kommunista országban semmit sem tehetsz, de egyszersmind semmiről sem tehetsz. Ha a fogad fáj, annak is a komcsi az oka. Itt, ebben a szabad országban mindenről magad tehetsz. Itt senki se gondoskodik rólad.'"
(Jiri Menzel: Hát, nem tudom... - másodszor)
Enveco Free Stat

, 1. fejezet

 Saul halála után Dávid, aki legyőzte az amálékiakat, visszatért, és két napig Ciklágban tartózkodott.  A harmadik napon egy férfi jött Saul táborából megszaggatott ruhában, és a feje porral volt behintve. Amint Dávidhoz ért, a földre vetette magát, és leborult előtte.  Dávid megkérdezte tőle: Honnan jössz? Az így felelt neki: Izráel táborából menekültem el.  Dávid ezt kérdezte tőle: Mi történt? Mondd el nekem! Ő pedig elmondta, hogy megfutamodott a hadinép a csatában, sokan elestek, és meghaltak a nép közül; meghalt Saul és a fia, Jónátán is.  Ekkor így szólt Dávid a hírhozó legényhez: Honnan tudod, hogy meghalt Saul és a fia, Jónátán?  A hírhozó legény ezt felelte: Éppen a Gilbóa-hegyen voltam, és láttam, hogy Saul a lándzsájára támaszkodott, a hadi szekerek és a lovasok pedig feléje nyomultak.  Ekkor hátrafordult Saul, meglátott, kiáltott nekem, én pedig ezt mondtam: Itt vagyok!  Ki vagy? - kérdezte, és én így feleltem: Egy amáléki.  Akkor ezt mondta nekem: Állj ide mellém és ölj meg, mert szédülés fogott el, bár még magamnál vagyok.  10 Ezért melléje álltam, és megöltem, mert tudtam, hogy úgysem fogja túlélni bukását. Azután levettem fejdíszét meg karkötőjét, és elhoztam az én uramnak.  11 Akkor Dávid megmarkolta a ruháját, és megszaggatta; ugyanígy a vele levő emberek is.  12 Zokogva gyászoltak és böjtöltek egészen estig Saul miatt és a fia, Jónátán miatt, meg az ÚR népe miatt; Izráel háza miatt, mert fegyver által hulltak el.  13 Majd ezt mondta Dávid a hírhozó legénynek: Hova való vagy? Ő így felelt: Egy amáléki jövevény fia vagyok.  14 És ezt kérdezte tőle Dávid: Hogy merted kezedet az ÚR felkentjére emelni, és elpusztítani őt?!  15 Azután odahívta Dávid az egyik legényt, és ezt mondta: Jöjj, támadj rá! Az pedig levágta, úgy hogy meghalt.  16 Majd ezt mondta róla Dávid: Az általad kiontott vér szállt a fejedre, mert saját szád vallott ellened, amikor ezt mondtad: Én öltem meg az ÚR felkentjét.  17 Dávid ezzel a gyászénekkel siratta el Sault és fiát, Jónátánt,  18 és meghagyta, hogy tanítsák meg Júda fiait is erre az íjdalra, amely meg van írva a Jásár könyvében:  19 Izráel ékessége elesett halmaidon! Ó, hogy elhullottak a hősök!  20 Ne mondjátok el Gátban, ne hirdessétek Askelón utcáin, hogy ne örüljenek a filiszteusok lányai, ne vigadjanak a körülmetéletlenek lányai!  21 Gilbóa-hegyei, ti áldozatot követelő mezők! Ne hulljon rátok se harmat, se eső! Mert ott érte szégyen a hősök pajzsát, Saul pajzsát nem kenik már olajjal.  22 Sebesültek vérétől, hősök kövérjétől Jónátán íja nem rettent vissza, Saul kardja nem tért vissza dolgavégezetlen.  23 Saul és Jónátán, kik egymást szerették, éltükben kedvelték, a halálban sem váltak el. Gyorsabbak voltak a sasoknál, erősebbek az oroszlánoknál.  24 Izráel lányai! Sirassátok Sault, ki gyönyörű bíborba öltöztetett, ruhátokat arannyal ékesítette.  25 Ó, hogy elhullottak a hősök a harcban! Jónátán halmaidon esett el!  26 Elszorul a szívem, testvérem, Jónátán, oly kedves voltál nekem! Csodásabb volt a szereteted a nők szerelménél.  27 Ó, hogy elhulltak a hősök, elpusztultak a harci eszközök!
2019. december 5., csütörtök
Keresés a Bibliában »
Hatókör:
Fejezet:  Vers:
» Tartalomjegyzék
 
Bibliafordítás
 
Copyright © 2001-2004 merengő szerkesztőség · Minden jog fenntartva. · RSS feed
hosted by meselia.hu